O našej spoločnosti

Prečo zvoliť nás?

Cieľom našej práce je poskytovať bezpečnostné služby na profesionálnej úrovni pri zachovaní vysokej diskrétnosti. Na slovenskom trhu sme pre vás už viac ako 10 rokov. Za toto obdobie sme sa stali lídrom v ochrane majetku alebo chránenej osoby. Ponúkame vám širokú komplexnosť bezpečnostných služieb v zmysle zákona 473/2005 Zb. Klientom poskytujeme účinnú pomoc pri ochrane ich majetku, pri zamedzovaní takých nežiadúcich vplyvov ako sú vlámania, krádeže majetku, rozkrádanie a tiež zníženie rizika vzniku následných škôd.

Kladieme dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb, ktorú dosahujeme najmä vďaka individuálnemu prístupu ku každému klientovi, vyhodnotením stupňa rizika, výberom pracovníkov pre konkrétne úlohy, zvyšovaním praktickej, teoretickej a telesnej pripravenosti a zvyšovaním technickej odbornosti našich pracovníkov.

  • Viac ako 10 rokov na trhu
  • Pozitívne recenzie našich klientov
  • Kvalifikovaný tím, ktorý sa neustále rozrastá
  • Poskytujeme účinnú pomoc pri ochrane majetku našich klientov

Tím vyškolených profesionálov

Máme za sebou tím vyškolených profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami. Momentálne pre Progress Agency s.r.o. pracuje viac ako 150 zamestnancov z rôznych bezpečnostných odvetví.

Pracovníci Progress Agency sú starostlivo vyberaní na základe ich skúseností, schopností, zručností a profesionality. Vnútorný profesionálny školiaci program Progress Agency zahŕňa školenie vo všetkých oblastiach vyžadovaných platnou legislatívou SR. Zamestnanci bezpečnostnej služby sú vysoko kvalifikovaní pracovníci a môžu Vám poskytnúť bezpečnosť a ochranu, ktorú požadujete vďaka nadštandardnému výberovému konaniu zameranému na morálne vlastnosti, odbornú spôsobilosť, trestnoprávnu bezúhonnosť, fyzickú zdatnosť, znalosť ovládania strelných zbraní, s požiadavkou komplexnej zdravotnej prehliadky.

Zamestnanci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti, prípadne zbrojného preukazu, sú vyškolení na to, aby pracovali s najnovšími bezpečnostnými technológiami. Dôležité je vedieť, že Vaša spoločnosť dostáva bezpečnostné služby ochrany majetku a osôb na najvyššej možnej svetovej úrovni za prijateľnú cenu.

Pracovník SBS

Zamestnanec SBS sa vyberá a prispôsobuje špecifickým požiadavkám klienta. Každý pracovník vykonáva službu v rovnošate s vecnými bezpečnostnými prostriedkami, prípadne so zbraňou.

Ak ľudia vo Vašej organizácii hovoria iným jazykom ako slovenským, vyberieme pracovníkov, ktorí hovoria Vaším jazykom.

Máme vysoko vyškolených pracovníkov neustále v pohotovosti. V prípade vzniku krízových situácií náš manažment koná okamžite. Riadi sa pritom krízovým protokolom a internými smernicami. Prioritou je zabezpečenie ochrany a zdravia ľudí, majetku a stabilizácia situácie.

Vykonávame podrobnú analýzu rizík s cieľom určiť, ako najlepšie zmierniť bezpečnostné hrozby a vytvoriť bezpečnostný plán, ktorý pomôže Vašej organizácii optimálne fungovať v bezpečnom prostredí.