Naše služby

Strážna služba, zásahová jednotka, VIP ochrana


 • viacjazyčné ozbrojené stráže
 • ochrana obchodných a kancelárskych budov, výrobných závodov a skladov, finančných inštitúcií, nákupných centier a maloobchodných predajní, stavenísk
 • osobná ochrana
 • VIP ochrana podnikateľov a celebrít
 • ochrana mediálnych akcií
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Viac informácií

Preprava finančných hotovostí a cenín


 • profesionálni bezpečnostní vodiči
 • ozbrojení šoféri

Pult centrálnej ochrany


Viac informácií

Poradenská činnosť v oblasti ochrany


 • výkonné poradenstvo v oblasti bezpečnosti
 • analýza a posúdenie rizík
 • vypracovanie plánu ochrany
 • implementácia a zabezpečenie dodržiavania

Viac informácií

Klienti, s ktorými spolupracujeme